Over ons

Wat?

Spinnaker vzw is de na-schoolse sportvereniging verbonden aan het DVC Sint-Jozef, een voorziening voor kinderen en jongeren met een fysieke en/of een verstandelijke beperking.

Geschiedenis.

Spinnaker vzw zag het levenslicht op 26 maart 1976. Hun eerste doelstelling was om de jongeren die ’s avonds op het internaat van het Sint-Jozefinstituut verbleven een activiteit te bezorgen. Dit in een tijdperk dat van video en computer nog geen sprake was. Gaandeweg is de organisatie uitgebreid naar diverse avonden en woensdagnamiddag. Het aantal sporten is toegenomen, alsook het aantal leden. Momenteel telt Spinnaker vzw een kleine 200 leden. Spinnaker vzw is sinds 1 september 2008 een vzw geworden.

Doelstelling?

Het hoofddoel van Spinnaker vzw is aan de kinderen en jongeren van het DVC Sint-Jozefinstituut enerzijds en aan kinderen en jongeren met een handicap van buiten de schoolmuren anderzijds, een extra vrijetijdsbesteding aan te bieden. Sport stimuleert het gebruik en de ontplooiïng van het lichaam. Naast deze motorische ontwikkeling van het kind of jongere beogen we ook nog andere doelstellingen. Tijdens de sportactiviteiten bieden we ook zoveel mogelijk psychomotorische ervaringen aan om fundamentele begrippen aan te leren zoals lichaamsbesef, ruimtelijke oriëntatie (links / rechts-notie, ruimtelijke begrippen als voor, achter, naast, op, ...). Specifiek technische vaardigheden worden in sport-spelsituaties aangeleerd: oog-hand-coördinatie, balvaardigheid, versnelling, wendbaarheid, spelinzicht, herkenbaarheid van spelregels, opstelling, .... De aspecten persoonlijkheidstraining en karaktervorming maken deel uit van het sportgebeuren. Alle sporten die door Spinnaker vzw worden aangeboden zijn groepssporten (met uitzondering van zwemmen). Bijgevolg worden volgende doelstellingen gerealiseerd: leren in team werken, egoïsme laten varen voor de ploegbelangen, samenwerken, samen spelen, zijn verlies leren aanvaarden, nooit opgeven, verdraagzaamheid, leren aanvaarden van spelleiding, regels en beslissingen; het inschatten van zijn eigen mogelijkheden (overschatting / prestatiedrang), leren omgaan met structuur. We beogen ook het toepassen van deze vorming in het dagelijkse leven. 

Bestuur.

De raad van bestuur van Spinnaker vzw bestaat uit Ronny Van Assche (voorzitter), Tine Van Brempt (secretaris/ondervoorzitter), Ruth Nijs (penningmeester) en Peter Van Houtven (bestuurslid).